Trực tuyến Giao tiếp Live list table

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Lịch khai giảng Học phí Đăng ký
A01 - Khóa giao tiếp tiếng Anh chuyên nghiệp GTA001 Hai - Bốn - Sáu
18:00 - 19:30
23/03/2020 3.290.000 đ Đăng ký
A02 - Khóa giao tiếp tiếng Anh chuyên nghiệp GTA002 Ba - Năm - Bảy
20:15 - 21:45
28/03/2020 3.290.000 đ Đăng ký
A03 - Khóa giao tiếp tiếng Anh chuyên nghiệp GTA003 Hai - Bốn - Sáu
18:00 - 19:30
22/04/2020 3.290.000 đ Đăng ký
A04 - Khóa giao tiếp tiếng Anh chuyên nghiệp GTA004 Ba - Năm - Bảy
20:15 - 21:45
28/04/2020 3.290.000 đ Đăng ký
T8_TTAD263_NVL_ADVANCED TTAD263 Thứ 3 - 5 - 7
19:45 - 21:15
04/08/2020 3.290.000 đ Đăng ký
I01 - Khóa giao tiếp tiếng Anh nâng cao GTI001 Hai - Bốn - Sáu
18:00 - 19:30
27/03/2020 8.260.000 đ Đăng ký
I02 - Khóa giao tiếp tiếng Anh nâng cao GTI002 Ba - Năm - Bảy
20:15 - 21:45
16/04/2020 8.260.000 đ Đăng ký
I03 - Khóa giao tiếp tiếng Anh nâng cao GTI003 Hai - Bốn - Sáu
20:00-21:30
31/10/2020 8.260.000 đ Đăng ký
I04 - Khóa giao tiếp tiếng Anh nâng cao GTI004 Ba - Năm - Bảy
18:00 - 19:30
30/04/2020 8.260.000 đ Đăng ký
I04 - Khóa giao tiếp tiếng Anh nâng cao GTIN04 Hai - Bốn - Sáu
20:00-21:30
31/10/2020 8.260.000 đ Đăng ký
I05 - Khóa giao tiếp tiếng Anh nâng cao GTIN05 Hai - Bốn - Sáu
20:00-21:30
29/04/2021 8.260.000 đ Đăng ký
Be01 - Khóa giao tiếp tiếng Anh cơ bản GTBE01 Hai - Bốn - Sáu
18:00 - 19:30
20/03/2020 5.480.000 đ Đăng ký