TIẾNG ANH LỚP 4 UNIT 15
27/08/2021 - Tin tức
Trong tiếng Anh lớp 4 unit 15 chương trình mới, các con sẽ học được tìm hiểu về các ngày lễ, tết trong tiếng Anh cũng như tiếng Việt và các hoạt động đi kèm những ngày lễ đó.

Câu bị động (Passive voice) – Định nghĩa, Cấu trúc kèm bài tập có đáp án
25/08/2021 - Tin tức
Câu bị động (passive voice)  là một chủ đề ngữ pháp trong tiếng Anh mà bất kể bạn nào muốn chinh phục ngôn ngữ này cũng phải nắm được! Câu bị động là gì, cấu trúc chuyển sang câu bị động sẽ có công thức như thế nào? Cùng tìm hiểu với Ebomb nha!

TIẾNG ANH LỚP 4 UNIT 11
20/08/2021 - Tin tức
Tiếng Anh lớp 4 tập 2 Unit 11 được cập nhật mới nhất theo chương trình của bộ giáo dục. Bài viết sẽ đi đầy đủ từ từ vựng đến các lession trong bài học tiếng Anh lớp 4 unit 11.

TIẾNG ANH LỚP 4 UNIT 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI
18/08/2021 - Tin tức
Trong tiếng Anh lớp 4 unit 8 chương trình mới, các con sẽ học được các kiến thức sau: Học cách nói về lịch học, hay thời khóa biểu. Hỏi về thời khóa biểu, các môn học. Who's your English teacher? Ai là giáo viên môn Tiếng Anh của bạn? Học phát âm các phụ âm kép "ct", "cts", giới thiệu về thời khóa biểu của mình.