Điều Khoản và Chính Sách

Ebomb hiểu rằng quyền riêng tư của bạn là cực kì nghiêm túc và quan trọng. Chúng tôi cam kết tôn trọng sự riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm bất kì thông tin nào có khả năng nhận diện bạn với tư cách cá nhân.
Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến các hoạt động kinh doanh của bên kiểm soát dữ liệu. Vui lòng xem kĩ chi tiết điều khoản về quyền riêng tư từ Ebomb.
 
 1. Thông tin quan trọng về Ebomb
Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách về quyền riêng tư này bất cứ lúc nào tại đây. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ hay trang web sau khi quyền được thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận chính sách riêng tư của chúng tôi. 
 
 1. Thông tin chúng tôi thu thập
   Ngay sau khi bạn đăng ký tài khoản tại Ebomb, chúng tôi có thể thu thập các dữ liệu như  tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, ngôn ngữ nói chuyện, ngôn ngữ học tập, hình ảnh đại diện và bất cứ thông tin nào mà bạn nhập vào website của chúng tôi.
   Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin về các thiết bị bạn sử dụng để tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin đó là địa chỉ IP, trình duyệt web, nhận dạng thiết bị, thông tin cookie, web beacon, pixel, clear gif và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là "Các Cookie and Các Công nghệ Theo dõi khác”) trên Trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin về cách bạn sử dụng website, ví dụ: những điều bạn đã tìm kiếm và xem trên Ebomb. Thông tin được tự động thu thập sẽ được liên kết với mọi dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp.
   Chúng tôi không thu thập các Danh mục Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt về bạn (bao gồm chủng tộc hay dân tộc, tín ngưỡng tâm linh hoặc tôn giáo, khuynh hướng tình dục, quan điểm chính trị, thành viên công đoàn, thông tin về sức khỏe và di truyền và dữ liệu sinh trắc học của bạn). Chúng tôi cũng không thu thập bất cứ thông tin nào về các vi phạm và bản án hình sự.
Bạn không có nghĩa vụ theo luật định hay hợp đồng về việc cung cấp dữ liệu này, tuy nhiên, nếu dữ liệu không được cung cấp, chúng tôi sẽ không thể cung cấp dịch vụ.
 
 1. Sử dụng thông tin
Ebomb sẽ sử dụng thông tin của bạn phục vụ cho các mục đích hỗ trợ chính đáng như sau:
+ Hỗ trợ khách hàng khi sử dụng và thanh toán khóa học
+ Giải đáp thắc mắc khách hàng
+ Cung cấp cho bạn thông tin mới nhất trên Website của chúng tôi
+ Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của Website
+ Thực hiện các bản khảo sát khách hàng
+ Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ Ebomb
+ Theo yêu cầu của luật pháp, quy trình pháp lý hoặc quy định hiện hành
+ Mục đích về thống kê
+ Lập hóa đơn, quản lý tài khoản và các vấn đề hành chính khác
+ Điều tra cũng như giúp ngăn chặn việc lạm dụng và các vấn đề an ninh
+ Các mục đích khác như được trình bày với bạn khi thu thập dữ liệu
Ebomb sử dụng thông tin để tùy chỉnh tiếp thị và nội dung hiển thị với bạn, đáp ứng các yêu cầu của bạn về sản phẩm dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. 
   Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn nhập chi tiết thanh toán vào Dịch vụ khi mua Dịch vụ phải trả tiền (bao gồm bất kỳ tư cách Thành viên trả phí nào), Ebomb không nhận hoặc lưu trữ thông tin thanh toán đó. Vì thông tin đó do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi tiếp nhận, lưu trữ và sử dụng nhằm mục đích hoàn thành giao dịch mua.
 
 1. Tiết lộ thông tin
Dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua các hoạt động kinh doanh của Ebomb, bao gồm liên quan tới một vài dịch vụ khách hàng cũng như trên Trang web có thể, tùy từng thời điểm, được chuyển giao cho các đơn vị thành viên của Ebomb cùng nhân viên của họ trên toàn cầu.
Ebomb sẽ không cố tình tiết lộ hoặc truyền (và sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn việc tiết lộ trái phép hoặc vô tình) dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, hoặc được sự cho phép của pháp luật, cho dù là với mục đích tiếp thị của chính bên thứ ba hoặc các mục đích khác. 
Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ và các chức năng để hỗ trợ việc tương tác của chúng tôi với bạn, bao gồm, ví dụ như  tiến hành các cuộc khảo sát hoặc các cuộc thi, hoặc trao đổi thông tin với bạn.
 
Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn:
 • Nếu chúng tôi bắt buộc phải thực hiện theo yêu cầu của luật pháp hoặc quy trình pháp lý;
 • Với các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các quan chức chính phủ khác;
 • Khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc hợp lý để ngăn ngừa những tổn hại vật chất hoặc tổn thất tài chính hoặc liên quan đến quá trình điều tra hoạt động bất hợp pháp đang xảy ra hoặc đang bị tình nghi;
 • Nếu việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ lợi ích thiết yếu của một cá nhân;
 • Để thi hành điều khoản sử dụng
 • Để bảo vệ tài sản, dịch vụ và các quyền hợp pháp của chúng tôi;
 • Để phòng chống gian lận với Ebomb, với các đơn vị thành viên và/hoặc với các đối tác kinh doanh của chúng tôi;
 • Để hỗ trợ chức năng kiểm toán, tuân thủ pháp luật và quản trị doanh nghiệp;
 • Để tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật hiện hành.
Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp tái tổ chức, sáp nhập, bán lại, liên doanh, chuyển nhượng, hoặc các hình thức chuyển giao hoặc chuyển nhượng khác đối với toàn bộ hay một phần doanh nghiệp của chúng tôi.
 
 1. Bảo mật và an ninh
Ebomb đã triển khai các tiêu chuẩn chung được công nhận về bảo mật công nghệ và vận hành để bảo vệ các dữ liệu cá nhân khỏi bị mất, lạm dụng, thay đổi hoặc tiêu hủy. Chỉ những người có thẩm quyền của Ebomb và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi mới được cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân, các nhân viên cùng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này được yêu cầu bảo mật thông tin này. Dù đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa, nhưng Ebomb không thể bảo đảm những người không có thẩm quyền không thể truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn.
 
 1. Các trang web khác
Trong trường hợp Trang web, hoặc bất kỳ phần nào khác của Dịch vụ, liên kết đến các trang web khác, các trang web khác đó không hoạt động theo Chính sách về Quyền riêng tư này. Ebomb khuyến nghị bạn nên kiểm tra các tuyên bố về quyền riêng tư được đăng trên các trang web khác đó để hiểu thủ tục thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của họ.
 
 1. Quyền của bạn
Bạn có quyền truy cập vào dữ liệu chúng tôi thu thập về bạn để hiểu chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung. Bạn cũng có thể yêu cầu bản sao dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào.
Trong một số trường hợp nhất định, bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
 
 1. Liên hệ với Ebomb
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn liên lạc với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:
Công ty cổ phần giáo dục và trực tuyến Biển học
Địa chỉ: tầng 5, tòa nhà 35 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung,  quận Thanh Xuân, tp. Hà Nội.
Hotline: 2462910196
Email: support@bienhoc.vn
Hãy trở thành người đầu tiên bình luận