Hướng dẫn học trên Ebomb (Learning Guide)

Hướng dẫn chi tiết học, tìm kiếm tài liệu và làm bài test trong một khóa học trên website Ebomb.edu.vn.

Hướng dẫn học trên Ebomb

Sau khi mua khóa học thành công. Các bạn vào phần “Khóa học của tôi” để xem các bài học đã mua. Chọn một khóa học bạn muốn học.

Bấm vào học để bắt đầu học. Các bạn sẽ thấy giao diện học tập như phần bên dưới.

Trong bài học sẽ có 4 tab:

  1. Khóa học: Nơi liệt kê các bài học
  2. Tài liệu: Các tài liệu (nếu có) trong từng bài học
  3. Bình luận: bạn có thể bình luận, hoặc đặt câu hỏi cho giáo viên tại đây
  4. Ghi chú: là nơi bạn có thể ghi chú lại những thứ cần thiết trong quá trình học

Bạn có thể tích vào checkbox trên từng bài học để đánh dấu hoàn thành bài học. (hình ảnh minh họa bên dưới)

Ngoài ra các bạn có thể làm bài kiểm tra trong mỗi khóa học để đánh giá quá trình học tập của mình.

Sau khi các bạn làm bài test xong, sẽ có thông báo kết quả bài test được gửi vào Email của bạn.(hình minh họa bên dưới)

 
Hãy trở thành người đầu tiên bình luận