Be01 - Khóa giao tiếp tiếng Anh cơ bản

5 (673 đánh giá)
Be01 - Khóa giao tiếp tiếng Anh cơ bản
5.480.000 đ 7.480.000 đ
 • Mã khóa học GTBE01
 • Thể loại Trực tuyến Giao tiếp
 • Số giờ học 50
 • Số bài học 40
 • Thời Gian bắt đầu 20/03/2020
Mô tả khóa học

1. ĐỐI TƯỢNG

 • 100% mất gốc tiếng Anh
 • Bắt đầu học tiếng Anh giao tiếp

2. THỜI LƯỢNG:

 • 3 buổi học/tuần
 • 90 phút/buổi học

3. MỤC TIÊU: Giao tiếp cơ bản trong cuộc sống hàng ngày

► Cam kết trung tâm: 

 • Chuẩn hóa ngữ âm.
 • Phân biệt các cặp âm dễ gây nhầm lẫn.
 • Hình thành phản xạ cơ bản trong giao tiếp.
 • Được trang bị đầy đủ bộ từ vựng để có thể giao tiếp cơ bản với đồng nghiệp trong công việc.

► Cam kết học viên: Để đạt điểm đầu ra học viên cần thực hiện

 • Đi học đầy đủ các buổi trên lớp
 • Làm bài tập về nhà đầy đủ và chăm chỉ
 • Trên lớp chăm chỉ học tập theo hướng dẫn của giảng viên
Đề cương khóa học
Chapter 1: Building skills
Miễn phí
LiveUnit 1: /ʌ/, /ɔ:/, / ɔ / 90 phút 18:00 - 20/03/2020
LiveUnit 2: /i:/ vs /ɪ/; /u:/ vs. /ʊ/ 90 phút 18:00 - 23/03/2020
LiveUnit 3: /s/ vs. /ʃ/; /θ/ vs /ð/ 90 phút 18:00 - 25/03/2020
LiveUnit 4: /ai/, /aʊ/, /ɔɪ/, /oʊ/ 90 phút 18:00 - 27/03/2020
LiveUnit 5: /dʒ/, /ʒ/, /z/ 90 phút 18:00 - 30/03/2020
LiveReview: IPA 90 phút 18:00 - 01/04/2020
Chapter 2: Developing skills
Miễn phí
LiveUnit 6: Word stress & sentence stress 90 phút 18:00 - 03/04/2020
LiveUnit 7: Intonation 90 phút 18:00 - 06/04/2020
LiveUnit 8: Liaison 90 phút 18:00 - 08/04/2020
LiveUnit 9: Reduction 90 phút 18:00 - 10/04/2020
LiveReview: Voiceover and Dubbing 90 phút 18:00 - 13/04/2020
LivePronunciation Test 90 phút 18:00 - 15/04/2020
Chapter 3: Mastering skills
Miễn phí
LiveUnit 1: Greetings 90 phút 18:00 - 17/04/2020
LiveUnit 2: Talk about yourself 90 phút 18:00 - 20/04/2020
LiveUnit 3: Personality 90 phút 18:00 - 22/04/2020
LiveUnit 4: Hobbies 90 phút 18:00 - 24/04/2020
LiveUnit 5: Schools and universities 90 phút 18:00 - 27/04/2020
LiveUnit 6: Job and work 90 phút 18:00 - 29/04/2020
LiveUnit 7: Family 90 phút 18:00 - 04/05/2020
LiveUnit 8: Friends 90 phút 18:00 - 06/05/2020
LiveUnit 9: Relationships 90 phút 18:00 - 08/05/2020
LiveOutdoor 1 - practice 90 phút 18:00 - 11/05/2020
LiveUnit 10. Feelings 90 phút 18:00 - 13/05/2020
LiveUnit 11. Food 90 phút 18:00 - 15/05/2020
LiveUnit 12. Travelling 90 phút 18:00 - 18/05/2020
LiveUnit 13. Entertainment 0 phút 18:00 - 20/05/2020
LiveRoleplay: Movies and Commercials 0 phút 18:00 - 22/05/2020
Chapter 4: Sharpening skills
Miễn phí
LiveUnit 1: At a restaurant 90 phút 18:00 - 25/05/2020
LiveUnit 2: At a hotel 90 phút 18:00 - 27/05/2020
LiveUnit 3: At an airport 90 phút 18:00 - 29/05/2020
LiveUnit 4: On the street 90 phút 18:00 - 01/06/2020
LiveUnit 5.1. At the office: Schedule an appointment 90 phút 18:00 - 03/06/2020
LiveUnit 5.2. At the office: At an interview/meeting/Conference 90 phút 18:00 - 05/06/2020
LiveUnit 5.3: At the office: Socializing 90 phút 18:00 - 08/06/2020
LiveUnit 6: Interviewing skills 90 phút 18:00 - 10/06/2020
LiveUnit 7: Negotiation skills 90 phút 18:00 - 12/06/2020
LiveOutdoor 2 - practice 90 phút 18:00 - 15/06/2020
LiveUnit 8: Presentation skills 2: Theory 90 phút 18:00 - 17/06/2020
LiveUnit 9: Presentation skills 2: Practice 90 phút 18:00 - 19/06/2020
LiveFinal test 90 phút 18:00 - 22/06/2020
Giáo viên giảng dạy
Đánh giá khóa học
Hãy trở thành người đầu tiên bình luận