Trực tuyến TOEIC Live list table

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Lịch khai giảng Học phí Đăng ký
GTVT_TOEIC2-4 TTTOEIC2-4 246 17h15 - 19h15 15/07/2020 3.390.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC2-5 TTTOEIC2-5 246 17h15 - 19h15 15/07/2020 3.390.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC2-6 TTTOEIC2-6 357 3,5(17h15 - 19h15) và 7(7-9h) 30/06/2020 3.390.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC2-7 TTTOEIC2-7 357 3,5(17h15 - 19h15) và 7(14h45 - 16h45) 30/06/2020 3.390.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC2-3 TTTOEIC2-3 246 17h15 - 19h15 15/07/2020 3.390.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC2-8 TTTOEIC2-8 357 3,5(17h15 - 19h15) và 7(12h30 - 14h30) 30/06/2020 3.390.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC2-9 TTTOEIC2-9 246 17h15 - 19h15 29/06/2020 3.390.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC2-2 TTTOEIC2-2 367, 14h45 - 16h45 30/06/2020 3.390.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC2-1 TTTOEIC2-1 367, 12h30 - 14h30 30/06/2020 3.390.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC4-7 TTTOEIC4-7 246, 17h15 - 19h15 22/06/2020 3.690.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC4-8 TTTOEIC4-8 246, 17h15 - 19h15 22/06/2020 3.690.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC4-9 TTTOEIC4-9 357 3,5 (17h15 - 19h15) và 7 (12h30 - 14h30) 23/06/2020 3.690.000 đ Đăng ký