I02 - Khóa giao tiếp tiếng Anh nâng cao

5 (489 đánh giá)
I02 - Khóa giao tiếp tiếng Anh nâng cao
8.260.000 đ
 • Mã khóa học GTI002
 • Thể loại Trực tuyến Giao tiếp
 • Số giờ học 51
 • Số bài học 40
 • Thời Gian bắt đầu 16/04/2020
Mô tả khóa học

1. ĐỐI TƯỢNG

 • Có nền tảng cơ bản về ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm tiếng Anh.

2. THỜI LƯỢNG:

 • 3 buổi học/tuần
 • 90 phút/buổi học

3. MỤC TIÊU: Giao tiếp thành thạo trong cuộc sống hàng ngày

► Cam kết trung tâm: 

 • Chinh phục các chủ điểm giao tiếp phức tạp trong đời sống hàng ngày
 • Rèn luyện các kỹ năng mềm phục vụ cho công việc.

► Cam kết học viên: Để đạt điểm đầu ra học viên cần thực hiện

 • Đi học đầy đủ các buổi trên lớp
 • Làm bài tập về nhà đầy đủ và chăm chỉ
 • Trên lớp chăm chỉ học tập theo hướng dẫn của giảng viên
Đề cương khóa học
Chapter 1: Pollen
Miễn phí
LiveUnit 1: /ɑː/ vs /ɔː/ vs /æ/, /i:/ vs /ɪ/ ; /u:/ vs. /ʊ/ 90 phút 20:15 - 16/04/2020
LiveUnit 2: /s/ vs. /ʃ/; /θ/ vs /ð/ 90 phút 20:15 - 18/04/2020
LiveUnit 3: Word stress 90 phút 20:15 - 21/04/2020
LiveUnit 4: Sentence stress and intonation 90 phút 20:15 - 23/04/2020
LiveUnit 5: Ending sounds and linking 90 phút 20:15 - 25/04/2020
LiveUnit 6: Reduction 90 phút 20:15 - 28/04/2020
LiveReview: Voiceover and Dubbing 90 phút 20:15 - 05/05/2020
LivePronunciation test 90 phút 20:15 - 07/05/2020
Chapter 2: Flower
Miễn phí
LiveUnit 1: Personal information 90 phút 20:15 - 09/05/2020
LiveUnit 2: Emotions and feelings 90 phút 20:15 - 12/05/2020
LiveUnit 3: Personality 90 phút 20:15 - 14/05/2020
LiveUnit 4: Study 90 phút 20:15 - 16/05/2020
LiveUnit 5: Job 90 phút 20:15 - 19/05/2020
LiveUnit 6: Relationship 90 phút 20:15 - 21/05/2020
LiveUnit 7: Family 90 phút 20:15 - 23/05/2020
LiveUnit 8: Friendship 90 phút 20:15 - 26/05/2020
LiveUnit 9: Recreation 90 phút 20:15 - 28/05/2020
LiveOutdoor 1 90 phút 20:15 - 30/05/2020
LiveUnit 10: Travelling 90 phút 20:15 - 02/06/2020
LiveUnit 11: Food 90 phút 10:30 - 04/06/2020
LiveUnit 12: Interview 90 phút 20:15 - 06/06/2020
Chapter 3: Seeds
Miễn phí
LiveUnit 1: Home life 90 phút 20:15 - 12/05/2020
LiveUnit 2: Cultural diversity 90 phút 20:15 - 14/05/2020
LiveUnit 3: Socializing 90 phút 20:15 - 16/05/2020
LiveUnit 4: Women in society 90 phút 20:15 - 19/05/2020
LiveUnit 5: Personal experiences 90 phút 20:15 - 21/05/2020
LiveRole play: Movies and Commercials 90 phút 10:30 - 29/04/2020
LiveUnit 6: Technology and you 90 phút 10:31 - 29/04/2020
LiveUnit 7: Films and cinema 90 phút 10:31 - 29/04/2020
LiveUnit 8: Music 90 phút 10:31 - 29/04/2020
LiveUnit 9: Celebrations and festivals 90 phút 10:31 - 29/04/2020
Chapter 4: Fruit
Miễn phí
LiveUnit 1: In-office networking (dealing with employers and coworkers) 90 phút 20:15 - 02/06/2020
LiveUnit 2: In-office networking (dealing with clients) 90 phút 20:15 - 04/06/2020
LiveOutdoor 2 90 phút 10:31 - 29/04/2020
LiveUnit 3: At a meeting 90 phút 10:33 - 29/04/2020
LiveUnit 4: Negotiation skills 90 phút 10:33 - 29/04/2020
LiveUnit 5: Presentation skills (1) 90 phút 10:33 - 29/04/2020
LiveUnit 6: Presentation skills (2) 90 phút 10:33 - 29/04/2020
LiveUnit 7: Debate 90 phút 10:34 - 29/04/2020
LiveFinal test 90 phút 10:34 - 29/04/2020
Giáo viên giảng dạy
Đánh giá khóa học
Hãy trở thành người đầu tiên bình luận