Tiếng Anh Tiểu học, THCS Live list table

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Lịch khai giảng Học phí Đăng ký
Khóa học: Chiến thuật làm bài thi Cambridge AB069 01/08/2023 2.800.000 đ Đăng ký
Khóa học: Chinh phục tiếng Anh chuyên và cận chuyên AB067 01/08/2023 2.800.000 đ Đăng ký
Khóa học: Nắn phát âm từ gốc AB068 01/08/2023 3.600.000 đ Đăng ký
Phonics - Ngữ Âm | Chuỗi bài giảng dạy phát âm dành cho trẻ em AB066 01/08/2023 2.999.000 đ Đăng ký
Chương trình học tiếng Anh mùa hè - Đánh thức niềm đam mê ngôn ngữ EFREE01 01/01/1970 Miễn phí Đăng ký
FO1-02 - Khóa xây gốc Ngữ Pháp & Từ Vựng ATFO1-02 Hai - Bốn - Sáu
20:15 - 21:00
27/03/2020 4.300.000 đ Đăng ký
FO1-01 - Khóa xây gốc Ngữ Pháp & Từ Vựng ATFO1-01 Ba - Năm - Bảy
20:15 - 21:00
26/03/2020 4.300.000 đ Đăng ký
FO2 - Khóa xây gốc Ngữ Pháp & Từ Vựng ATFO2-01 Hai - Bốn - Sáu - CN
20:15 - 21:00
14/03/2020 4.300.000 đ Đăng ký
CM1 - Khóa Giao Tiếp Toàn Diện 4 Kỹ Năng ALCM1-01 Thứ 4 16:00 - 17:30
Chủ nhật 15:00- 16:30
12/04/2020 14.000.000 đ Đăng ký
CM2 - Khóa Giao Tiếp Toàn Diện 4 Kỹ Năng TACM2 Hai - Bốn - Sáu - CN
20:15 - 21:00
17/04/2020 15.000.000 đ Đăng ký
CM3 - Khóa Giao Tiếp Toàn Diện 4 Kỹ Năng CM3 Hai - Bốn - Sáu - CN
20:15 - 21:00
14/03/2020 16.000.000 đ Đăng ký
Test FO1-01 - Khóa xây gốc Ngữ Pháp & Từ Vựng ATFO1-01-1 Ba - Năm - Bảy
20:15 - 21:00
14/04/2020 10.000 đ Đăng ký