Trực tuyến TOEIC Live list table

Tên lớp Mã lớp Thời gian học Lịch khai giảng Học phí Đăng ký
T9_ETBA19_Basic TOEIC ETBA19 Thứ 2-4-6 20h-21h30 27/09/2021 3.390.000 đ Đăng ký
T10_ETBA20_Basic TOEIC ETBA20 Thứ 2 - 4 - 6
Ca 20h-21h30
25/10/2021 3.390.000 đ Đăng ký
T10_ETBA21_Basic TOEIC ETBA21 Thứ 3 - 5 - 7
Ca 20h-21h30
21/10/2021 3.390.000 đ Đăng ký
T10_ETBA22_Basic TOEIC ETBA22 Thứ 2 - 4 - 6
Ca 20h-21h30
20/10/2021 3.390.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC2-3 TTTOEIC2-3 246 17h15 - 19h15 15/07/2020 3.390.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC2-4 TTTOEIC2-4 246 17h15 - 19h15 15/07/2020 3.390.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC2-5 TTTOEIC2-5 246 17h15 - 19h15 15/07/2020 3.390.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC2-6 TTTOEIC2-6 357 3,5(17h15 - 19h15) và 7(7-9h) 30/06/2020 3.390.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC2-7 TTTOEIC2-7 357 3,5(17h15 - 19h15) và 7(14h45 - 16h45) 30/06/2020 3.390.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC2-8 TTTOEIC2-8 357 3,5(17h15 - 19h15) và 7(12h30 - 14h30) 30/06/2020 3.390.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC2-9 TTTOEIC2-9 246 17h15 - 19h15 29/06/2020 3.390.000 đ Đăng ký
GTVT_TOEIC2-1 TTTOEIC2-1 367, 12h30 - 14h30 30/06/2020 3.390.000 đ Đăng ký
 • T9_ETBA19_Basic TOEIC

  Mã lớp: ETBA19

  Thời gian học: Thứ 2-4-6 20h-21h30

  Lịch khai giảng: 27/09/2021

  Học phí: 3.390.000 đ

 • T10_ETBA20_Basic TOEIC

  Mã lớp: ETBA20

  Thời gian học: Thứ 2 - 4 - 6
  Ca 20h-21h30

  Lịch khai giảng: 25/10/2021

  Học phí: 3.390.000 đ

 • T10_ETBA21_Basic TOEIC

  Mã lớp: ETBA21

  Thời gian học: Thứ 3 - 5 - 7
  Ca 20h-21h30

  Lịch khai giảng: 21/10/2021

  Học phí: 3.390.000 đ

 • T10_ETBA22_Basic TOEIC

  Mã lớp: ETBA22

  Thời gian học: Thứ 2 - 4 - 6
  Ca 20h-21h30

  Lịch khai giảng: 20/10/2021

  Học phí: 3.390.000 đ

 • GTVT_TOEIC2-3

  Mã lớp: TTTOEIC2-3

  Thời gian học: 246 17h15 - 19h15

  Lịch khai giảng: 15/07/2020

  Học phí: 3.390.000 đ

 • GTVT_TOEIC2-4

  Mã lớp: TTTOEIC2-4

  Thời gian học: 246 17h15 - 19h15

  Lịch khai giảng: 15/07/2020

  Học phí: 3.390.000 đ

 • GTVT_TOEIC2-5

  Mã lớp: TTTOEIC2-5

  Thời gian học: 246 17h15 - 19h15

  Lịch khai giảng: 15/07/2020

  Học phí: 3.390.000 đ

 • GTVT_TOEIC2-6

  Mã lớp: TTTOEIC2-6

  Thời gian học: 357 3,5(17h15 - 19h15) và 7(7-9h)

  Lịch khai giảng: 30/06/2020

  Học phí: 3.390.000 đ

 • GTVT_TOEIC2-7

  Mã lớp: TTTOEIC2-7

  Thời gian học: 357 3,5(17h15 - 19h15) và 7(14h45 - 16h45)

  Lịch khai giảng: 30/06/2020

  Học phí: 3.390.000 đ

 • GTVT_TOEIC2-8

  Mã lớp: TTTOEIC2-8

  Thời gian học: 357 3,5(17h15 - 19h15) và 7(12h30 - 14h30)

  Lịch khai giảng: 30/06/2020

  Học phí: 3.390.000 đ

 • GTVT_TOEIC2-9

  Mã lớp: TTTOEIC2-9

  Thời gian học: 246 17h15 - 19h15

  Lịch khai giảng: 29/06/2020

  Học phí: 3.390.000 đ

 • GTVT_TOEIC2-1

  Mã lớp: TTTOEIC2-1

  Thời gian học: 367, 12h30 - 14h30

  Lịch khai giảng: 30/06/2020

  Học phí: 3.390.000 đ