Phương pháp tiếp cận ngôn ngữ

0 (0 đánh giá)
Giáo viên:

Lê Sơn Bách

Phương pháp tiếp cận ngôn ngữ
9.999.999 đ
  • Mã khóa học TV
  • Thể loại Teaching Training
  • Số giờ học 0
  • Số bài học 9
Mô tả khóa học
Đề cương khóa học
Danh sách bài học
Bài 1: Ngôi nhà ngôn ngữ 21 phút 0
Phương pháp học kỹ năng chung 23 phút 0
Bài 3: Phương pháp học kỹ năng chung
3.1. Phương pháp học kỹ năng Reading 6 phút 0
3.2. Phương pháp học kỹ năng Speaking 7 phút 0
3.3 Phương pháp học kỹ năng Writing 8 phút 0
Bài 4: Phương pháp giảng dạy TOEIC
Bài 4: Phương pháp giảng dạy TOEIC 29 phút 0
Bài 5: Phương pháp giảng dạy Giao Tiếp
Bài 5: Phương Pháp Giảng Dạy Giao Tiếp 13 phút 0
Bài 6: Phương pháp giảng dạy IELTS
Bài 6: Phương Pháp Giảng Dạy IELTS 26 phút 0
Bài 2: Phương pháp học nền tảng kiến thức
Bài 2: Phương pháp học nền tảng kiến thức 34 phút 0
Giáo viên giảng dạy
Đánh giá khóa học
Hãy trở thành người đầu tiên bình luận