Kỹ năng đọc hiểu 700+ TOEIC

5 (0 đánh giá)
Giáo viên:

Ms Tạ Hòa

Miễn phí
  • Mã khóa học TB004
  • Thể loại Luyện thi TOEIC
  • Số giờ học 10
  • Số bài học 33
Mô tả khóa học

A. Đối tượng học

- Dành cho những bạn đã có kiến thức nền tảng về ngữ pháp, từ vựng và đã biết về format đề thi

B. Mục tiêu khóa học

- Học viên không còn sợ hãi khi đối mặt với những bài đọc hiểu dài và khó.

- Rút ngắn thời gian làm bài bởi học viên không cần đọc hết bài đọc đã có thể trả lời đúng.

- Nắm được các phương pháp, kỹ năng làm bài của từng loại câu hỏi trong bài đọc.

C. Nội dung học

Khoá học bao gồm 18 bài giảng, chia sẻ về các dạng thức bài đọc gồm 2 phần chính:

1. Các loại câu hỏi đơn lẻ

Trong phần này, các bạn sẽ bóc tách từng loại câu hỏi xuất hiện trong bài thi Reading Part 7, bao gồm:
- Câu hỏi mục đích
- Câu hỏi chi tiết
- Câu hỏi về đối tượng, nguồn gốc
- Câu hỏi yêu cầu
- Câu hỏi từ vựng
- Câu hỏi suy luận
- Câu hỏi meaning

Ngoài ra, học sinh cũng sẽ được nhìn những loại câu hỏi này nằm trong các bối cảnh cụ thể (Article, Email/ Letter, Announcement, Memo...)

2. Luyện tập

Học sinh sẽ được học và thực hành các chiến lược để làm các loại bài đọc part 7 như đọan văn đơn lẻ, đoạn đôi đoạn 3

D. Quyền lợi học viên

- Học sinh sẽ có được cái nhìn từ cụ thể đến khái quát về các loại câu hỏi và loại bài đọc.

- Nắm được kĩ năng và tạo sự chủ động khi đối mặt với dạng bài Part 7 khó nhằn.

Đề cương khóa học
Kỹ năng đọc hiểu TOEIC Part 7
Unit 1 - Emails and letters, Advertisement, Memo - Phần 1 17 phút 1
Unit 1 - Emails and letters, Advertisement, Memo - Phần 2 13 phút 1
Unit 2 - Articles and reports - Phần 1 17 phút 1
Unit 2 - Articles and reports - Phần 2 17 phút 1
Unit 3 - Letters, Email, Memos - Phần 1 14 phút 1
Unit 3 - Letters, Email, Memos - Phần 2 11 phút 1
Unit 3 - Letters, Email, Memos - Phần 3 17 phút 1
Unit 4 - Who QUESTION - phần 1 22 phút 1
Unit 4 - Who QUESTION - phần 2 21 phút 1
Unit 5 - Text messages and message chain Phần 1 15 phút 1
Unit 5 - Text messages and message chain Phần 2 15 phút 1
Unit 6 - Where Question: Advertisement Notice Brochure 25 phút 1
Unit 7: Specific Question - Email, Letter, Notice 27 phút 1
Unit 8: Specific Question - Advertisement, Article (Phần 1) 19 phút 1
Unit 8: Specific Question - Advertisement, Article (Phần 2) 20 phút 1
Unit 9: Vocabulary Question (Phần 1) 16 phút 1
Unit 9: Vocabulary Question (Phần 2) 13 phút 1
Unit 10 - Inference Question (dạng True/not true) - Phần 1 19 phút 1
Unit 10 - Inference Question (dạng True/not true) - Phần 2.1 13 phút 1
Unit 10 - Inference Question (dạng True/not true) - Phần 2.2 26 phút 1
Unit 11 - Inference Question (dạng True/Not True) - Articles and reports 34 phút 1
Unit 12 - Inference Question (dạng implied/inferred) - Email, Letter, Notice, Memo 30 phút 1
Unit 13 - Inference Question (dạng implied/inferred) - Article, Message Chain 31 phút 1
Unit 14 - Set-Based Question 26 phút 1
Unit 15 - Meaning Question (Lession 1) 19 phút 1
Unit 15 - Meaning Question (Lesson 2) 25 phút 1
Unit 16: Single Passage (Lesson 1) 30 phút 1
Unit 16: Single Passage (Lesson 2) 32 phút 1
Unit 17: Double Passage (Lesson 1) 31 phút 1
Unit 17: Double Passage (Lesson 2.1) 25 phút 1
Unit 17: Double Passage (Lesson 2.2) 16 phút 1
Unit 18: Triple-Passage (Lesson 1) 37 phút 1
Unit 18: Triple-Passage (Lesson 2) 15 phút 1
Giáo viên giảng dạy
Ms Tạ Hòa
Với cô, tình yêu của cô dành cho ngôn ngữ này ngày một lớn dần là nhờ vào các em, cô thực sự mong muốn sự nhiệt huyết trong mỗi bài giảng sẽ thổi lửa vào tâm hồn các em.

 ✓ TOEIC 980/990

 ✓ Tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương

 ✓ Giải Ba Học sinh giỏi quốc gia Môn tiếng Anh 2013

 ✓ Tham gia các hoạt động ngoại khóa: Global Passport- AIESEC FTU, Run for Rhinos -EVN

 

Đánh giá khóa học
Cô giảng chất lượng quá!